SINOPSI

Sens dubte, és la més refrescant de totes les festes familiars quan arriba la calor de l'estiu. La nostra festa escumosa va acompanyada de la millor música per ballar i divertir-se, tant els grans com els més petits. L’Albert Show us engrescarà i animarà durant tot l’espectacle i acabareu ben xops amb la seva mànega d’aigua!

EL NOSTRE PÚBLIC

Casals d'estiu, Casalets, Associacions, Festes de barri, Festa Major, Càmpings, Col·legis, Escoles, Festes de Fi de curs, Festes d'A.M.P.A, Festes privades, Aniversaris...

LES FESTES

Tenim dos espectacles, un d’escuma i aigua i un altre més complet que compta amb espectacle d’animació. Els dos tenen opció d’escollir l’escuma de colors.

La Festa de l'Escuma dura entre 45 i 50 min i s'alterna el llançament d'escuma i d'aigua mitjançant el canó i la mànega. Els més petits sempre hauran d'anar acompanyats dels seus pares

L'ESCUMA

La nostra escuma és hipoal·lergènica, homologada amb pH neutre, no irritant i biodegradable, per tenir cura del medi ambient, no taca* i és inodora.

(*L’escuma de color, pot deixar tenyit el teixit, però desapareix amb una rentada normal).

CERTIFICATS

Màquina canó d'escuma que compleix tota la normativa I certificació CE. Conforme amb: Directiva del Parlament Europeu y del Consell 2006/42/CE. • Real Decret 486/1997, de 14 d'Abril. • Real Decret 842/2002, de 2 d'Agost. • UNE-EN ISO 12100:2012. • UNE-EN ISO 13857:2008. • UNE-EN 60204/1. • UNE-EN ISO 14120:2016. • UNE-EN ISO 11200:2014.

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA (RC)

Disposem d'Assegurança de Responsabilitat Civil per a Espectacles d'animació Infantil i Festa de l'Escuma

FITXA TÈCNICA

Espectacle d’animació infantil i pallassos

Si hi ha escenari, 5x3 metres (mínim)

Presa de corrent normal 220V amb "terra"

Presa d'aigua a una distància pròxima a la zona d'actuació (màx 15 metres)

Pressió de l'aigua: 20/87 psi / 2-6 bars min/màx. de pressió

Connexió tipus "gardena" per a la mànega d'aigua

Espai planer i sense obstacles

Accés per un vehicle